Co je rašeliniště? 

Definice rašeliniště závisí na tom, z jakého (odborného) pohledu se na něj budeme dívat. Co se u definic překrývá, jsou označení „rašelina“ a „permanentní přebytek vody“.

 Co se říká hovorově 

 

Hovorově se často používají výrazy „močál“ a „rašeliniště“ jako rovnocenné. Intaktní rašeliniště zůstávají stále vlhká, takže se organická substance nemůže odbourávat. Močály oproti tomu příležitostně vysychají, čímž se odumřelé rostliny přeměňují na humus. Díky tomu se rašelina projevuje jako určující znak rašelinišť. 

 Ekologický pohled 

 

Z pohledu biologie a ekologie jsou rašeliniště zvláštní životní prostory s vlastním druhovým spektrem. Určující je dominance rašelinotvorné vegetace. Především rašeliníky si vytvářejí velmi kyselé okolí (pH hodnota od 2 do 4), které jsou snesitelné jen pro vyslovené specialisty. 

Geografický pohled

 

V geografii se velmi vlhké krajinné útvary s rašelinnými sedimenty označují jako rašeliniště. 

Geobotanicko-ekologický pohled 


„Jako rašeliniště […] se označuje účelově každá v přírodě vymezená jednotka (alespoň z velké části) rašelinotvorné vegetace na (alespoň dočasně) vlhkých rašelinných půdách s řadou pro ně charakteristických druhů, spolu s rašelinou sedimentovanou z této vegetace od začátku tvorby rašeliny.  Rašeliniště tak nezahrnuje jen rovnovážný systém nebo ekosystém složený z jeho dnešního světa organizmů a současného neživého prostředí, ale také subfosilní zbytky dřívějších stádií vývoje tohoto ekosystému“ (Einar Du Rietz 1954).