IG Moorschutz

Specializovaná společnost vědců propojuje aktéry v oblasti výzkumu a ochrany vřesovišť s cílem podporovat pozitivní ekologický rozvoj vřesovišť.

Biologiezentrum 

Biologické centrum v Linci se věnuje shromažďování, uchovávání, výzkumu, dokumentaci, vystavování a předávání znalostí o světě zvířat a rostlin, o horninách a minerálech. 

Connecting Nature AT-CZ

Projekt Interreg ATCZ45 probíhal v letech 2017 až 2020. Partnery projektu byly Oddělení ochrany přírody Dolního Rakouska, Dolnorakouský svaz ochránců přírody, Boku a Akademie věd ČR. Obytné prostory bylo nutné propojit na velké ploše. 

Muzeum Vysočiny Jihlava 

Muzeum je partnerem projektu Interreg „Moorerlebnis“ a poskytuje osvědčené odborníky v oblasti botaniky a zoologie.

Geopark Visočina 

Geopark je jedním z devíti národních chráněných území v České republice a jeho součástí jsou na 200 kilometrech čtverečních také rybníky a rašeliniště.

Mikroregion Telčsko

Mikroregion realizuje propagační projekty na Telčsku. Patří sem aktivity v oblasti rašelinišť a mokřadů.

Moor-Forum

Fórum servisního místa MoorFutures na Akademii pro udržitelný rozvoj Meklenbursko-Přední Pomořansko: workshopy, fotografické soutěže, podpora projektů

Mire Ecology Group

Skupina se zaměřuje na vápnitá rašeliniště a tvoří ji botanici, zoologové a paleoekologové.

Life for Mires

 Přeshraniční projekt se zabývá renaturací vřesovišť na Šumavě a v Bavorsku. 

Torferneuerungsverein Weidmoos 

Sdružení se zavázalo k ochraně a zachování Weidmoos (obce Lamprechtshausen a St. Georgen, spolková země Salcbursko)

Greifswald Moor Centrum

Všechny aktivity související s vřesovišti v lokalitě Greifswald mají být konsolidovány jako integrující zastřešující značka. Kromě publikací a odkazů nabízí domovská stránka také systémy pro podporu rozhodování.

Deutsche Gesellschaft für Moor- und Torfkunde

Vědecký spolek chce podporovat výzkum slatin a rašeliny ve všech oblastech.

EuroNatur - Stiftung Europäisches Naturerbe

 Nadace se zavázala k ochraně druhů a biotopů – včetně vřesovišť. 

Aktion Moorschutz

 Křížové sdružení se zavázalo k ochraně vřesovišť v oblasti Dolního Saska.  

Schrobach-Stiftung

  Vedle ochrany přirozených lesů je druhým hlavním zaměřením nadace ochrana vřesovišť, záplavových oblastí a vodních toků. 

Insitut für Agrarklimaschutz

 Informační portál poskytuje informace na téma „ochrana rašelinišť v Německu“. 

NABU

 Nabu udržuje vlastní oddělení ochrany vřesovišť a mimo jiné organizuje renaturaci vřesovišť. 

Moordetektive

Čtyři školy ve Vorarlbersku nabízejí speciální platformu pro děti se zájmem o rašelinu.

Bund Naturschutz in Bayern

Ochrana vřesovišť je součástí ochrany přírody sdružení.

Naturpark Hochmoor Schrems

 Zařízení nabízí výstavy a informace na téma voda a slatina 

Naturpark Heidenreichsteiner Moor


 Přírodní park otevírá pro zájemce Heidenreichsteiner Moor 

International Mire Conservation Group

 Mezinárodní spolupráce při ochraně rašelinišť a rašelinných ekosystémů s více než 550 kontakty v 60 zemích 

International Peatland Society

Síť odborníků na rašeliniště se zaměřením na všechny aspekty rašelinišť v ekonomice, životním prostředí a společnosti.

Society of Wetland Scientists

 Cílem společnosti je podporovat porozumění, zachování, ochranu, obnovu, vědecky podloženou správu a udržitelnost mokřadů. 

Expedition Moor

Vzdělávací a školicí stránka nabízí znalosti o bažinách jak pro nováčky, tak pro profesionály v bažinách.

Kalkmoore Brandenburg

Nadace NaturSchutzFond si dala za úkol chránit vápencové bažiny Braniborska a rozvíjet koncepty udržitelného využívání.

Allgäuer Moorallianz

 Tento velký projekt ochrany přírody má za cíl chránit důležité krajiny a stanoviště v celém Německu. 

Arge Schwäbisches Donaumoos e.V

Sdružení se zavázalo k ochraně rákosové a říční krajiny, včetně vřesovišť.

Arge Klimamoor

 V Braniborsku se zkoumá vliv 20 největších rašelinišť na ochranu klimatu 

Mooralianz in den Alpen

Přeshraniční spolupráce 6 vřesovišť významně přispívá k ochraně, rozvoji a zhodnocení vřesovišť v Bavorsku, Tyrolsku a spolkové zemi Salcbursko.

Moor-Programm 

 Britský program Moors chce podporovat renaturaci mokřadů a zúčastněných stran sítě.