Tannermoor


 

 | Všeobecný popis   Tannermoor je klasifikován jako kyselé oligotrofní rašeliniště napájené dešťovou vodou, tedy chudé na živiny, podle hodnoty pH jako kyselá vlhká oblast. Povrch rašeliniště se lehce svažuje ze severu na jih, takže se odvodňuje směrem k rybníku Rubnerteich a na jihovýchodě směrem k potoku Roggnerbach. Ve středu rašeliniště se nacházejí dvě žulové skály. Od jižního skalního ostrůvku vede pruh slatiniště k východnímu okraji rašeliniště, takže se vytváří přirozená odtoková prohlubeň. Takové „rýhy“ se jinak spíše nacházejí ve skandinávských vrchovištích.   Mezi ostrůvky minerální půdy roste pruh smrkového lesa na silné vrstvě rašeliny. Jeho vznik pravděpodobně souvisí se založením hlavního odvodňovacího příkopu, který ústí do rybníka Rubner Teich. Také les, který navazuje na jihu, spočívá ještě velkou částí na vrstvě rašeliny a je také odvodňován hustou sítí umělých, minimálně metr hlubokých příkopů.   Okrajová část rašeliniště – tzv. „lagg“ – je náznakem vytvořená na rašeliništi Tannermor pouze na severním a severovýchodním okraji. Šlenky, tedy suché prohlubně nebo prohlubně vedoucí vodu, nalézt nelze.  Celkově se Tannermoor aktuálně prezentuje jako velmi jednotné vrchoviště s borovicí blatkou, které je případně bylo několika příkopy permanentně odvodňované. V rámci projektu ochrany přírody bylo a je mnoho těchto příkopů zbaveno funkčnosti za pomoci štětových stěn a zaplnění. Díky tomu má být dosud odtékající voda zadržena v rašeliništi, a tak se má zabránit jeho dalšímu vysychání.